Monumente istorice

august 17, 2017

Palatul Gisella

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Palatul Gisella a fost prima clădire cu etaj din Orașul de Jos, ridicată în 1905. Amplasat în zona Pieței Centrale a orașului, Palatul era cea mai înaltă clădire din zona centrală, cu trei nivele, la care se adăuga și turnul. Clădirea a aparținut familiei evreiești Glück, una dintre cele mai bogate din oraș. Palatul Gisella se remarcă și prin poziționarea fațadelor sale principale spre ambele careuri ale pieței orașului, unde se organizau festivitățile și târgurile la începutul anilor 1900. Edificiul este în zilele noastre cea mai impozantă clădire particulară încă în picioare, din peisajul centrului orașului de la începutul secolului al XX-lea. Dup [...]
august 17, 2017

Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” – Lipoveni

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Cartierul nordic, dinspre centru, al vetrei orașului din secolul al XVIII-lea poartă denumirea de Lipoveni. În primele decenii ale veacului amintit, aici a fost ridicată Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Deasupra intrării în Biserică sunt inscripționați anii 1690-1691, însă mențiunea este considerată prea puțin credibilă de către istorici. Lăcașul de cult nu figurează pe harta amănunțită a orașului din anul 1711. Apare în reprezentările cartografice abia din 1752, așa că data inaugurării sale trebuie trasă ceva mai jos. Principal contribuabil la ridicarea edificiului a fost Ioan Dragoș de Thurna, un personaj interesant înnobilat de împăr [...]
august 17, 2017

Biserica de lemn „Învierea Domnului”

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Biserica are două faze distincte: una istorică, ținând de primele secole ale existenței sale, respectiv una modernă, legată de reamplasarea și reamenajările acesteia. Îndeobște se consideră că biserica a fost construită în anul 1769, în satul Brăzești, ce în prezent aparține orașului Baia de Arieș. Lăcașul de cult a fost strămutat pe amplasamentul actual, din cartierul Cetate, în 1991. Contribuția principală la mutarea Bisericii la Alba Iulia a avut-o Zamfira Constantinescu, stareța Mănăstirii Prislop. Pictura a fost realizată de sora Viorica Crețu de la aceeași mănăstire, ucenică a faimosului Arsenie Boca, cel supranumit „Sfântul Ardealului”. Pr [...]
august 17, 2017

Muzeul Național Al Unirii

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Clădirea în care funcționează Muzeul Național al Unirii a fost ridicată între  1851-1853 și este cel mai mare edificiu în stil romantic din Alba Iulia. Destinația era una bine definită: să-i găzduiască pe ofiţerii armatei habsburgice din Cetate. Locatarii erau recrutați din toate colțurile Imperiului Habsburgic, motiv pentru care se spune că în acest pavilion al ofiţerilor se vorbeau toate limbile pământului. Așa că, localnicii au numit clădirea, pe bună dreptate, „Babilon”. Prin zidurile groase, de peste un metru, clădirea cu peste 100 de încăperi are aspectul unei fortărețe. Cel mai probabil, constructorii au avut în vedere și siguranța locatarilor [...]
august 17, 2017

Sala Unirii

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Sala Unirii este una dintre cele mai importante clădiri din România. Este locul în care s-a hotărât Unirea Transilvaniei cu România în 1918. Putem spune, fără să exagerăm, că este un loc cu valoare simbolică deosebită, de pelerinaj şi regăsire. Vă întrebați, probabil, de ce lucrările Marii Adunări Naționale, din 1 Decembrie 1918, s-au ținut tocmai în această clădire? La acea vreme era cea mai spaţioasă clădire din Alba Iulia, singura ce putea să-i găzduiască sub acoperişul său pe cei 1.228 de delegaţi oficiali ai naţiunii române, care reprezentau întreaga Transilvanie, atât geografic, cât și social, profesional, religios și politic. Momentul centra [...]
august 17, 2017

Catedrala Încoronării

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Catedrala Încoronării este primul lăcaș de cult important construit în Transilvania după Unirea din 1918. Lăcașul de cult ortodox a fost ridicat special pentru încoronarea Regilor României Mari, Ferdinand și Maria, în 15 octombrie 1922. Piatra de temelie a edificiului a fost pusă pe 28 martie 1921. Lucrările propriu-zise de înălțare a Catedralei au durat aproximativ 9 luni. Din perspectivă arhitecturală, Catedrala se înscrie în stilul neobrâncovenesc şi în curentul naţional de arhitectură promovat în deceniile de debut ale veacului al XX-lea. Turnul clopotniţă, înalt de 52 de metri, cu tot cu cruce, domină, alături de turnul Catedralei Catolice, perspectiva [...]
august 17, 2017

Biserica de Lemn „Sfântul Nicolae”

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Povestea Bisericuței de lemn începe în 1768, în satul Acmar, comuna Blandiana. După ce în sat s-a construit o biserică de zid, cea de lemn a fost abandonată. După 20 de ani de părăsire, a fost recuperată la inițiativa preasfințitului Emilian Birdaș, episcop ortodox de Alba Iulia. Edificiul a fost strămutat, în 1994,  în Valea Popii, pe actualul amplasament. Construcția are formă de navă, cu grinzi de lemn din stejar, în timp ce tălpile sunt așezate pe o mică fundație de piatră. În partea de sud, pe toată lungimea, se desfășoară un pridvor deschis, susținut de 12 stâlpi de lemn. Tot pe aici se face și intrarea în Biserică, printr-o ușă masivă din st [...]
august 17, 2017

Fosta Prefectură

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Clădirea a fost ridicată în colțul Nord-Estic al Cetății, peste structura unor locuințe nobiliare mai vechi, de secol XVI. Edificiul suprapune una dintre cele patru laturi ale fostului castru roman de la Apulum, care avea același aliniament cu Cetatea medievală. Clădirea a avut, de-a lungul timpului, destinații civile, dar și militare. Denumirile sub care apare menționat edificiul au legătură cu funcțiunile pe care  le-a avut, sau cu personalitățile pe care le-a găzduit. A fost Casa Scaunelor Săsești în vremea în care Alba Iulia era capitala Principatului Transilvaniei. Ca și alte clădiri din Cetate, a fost transformată, în așa fel încât să reflecte importa [...]
august 17, 2017

Cazarma Pionierilor

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Cazarma Pionerilor a fost ridicată între anii 1897-1898 pe întreaga latură estică a careului care delimita piața Cetății. Unitatea militară a primit numele împăratului austriac Franz Josef. Prin apariția unor corpuri de clădire care au fost dispuse independent pe cele patru laturi ale cazărmii, s-a format o amplă curte interioară. Edificiul a fost ridicat pe locul unei foste mănăstiri și biserici. În anii Primului Război Mondial, aici a funcționat un mare depozit militar austro-ungar. În toamna anului 1918, cazarma a fost una dintre primele şi cele mai importante unităţi militare din Cetatea Alba Iulia preluate de militarii români. Clădirea a devenit sediul Gă [...]
august 17, 2017

Biserica ortodoxă „Pogorârea Sfântului Duh”

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Este cel mai spațios lăcaș de cult din Alba Iulia. Construcția, pictura interioară și iconostasul au fost realizate într-o perioadă destul de întinsă, de 16 ani. Sfințirea bisericii a avut loc în 11 iunie 2006, de Rusalii, adică exact la evenimentul hramului, și anume „Pogorârea Sfântului Duh”. Amplasată la capătul vestic al Platoului Romanilor și al orașului, Biserica se află față în față cu Catedrala Încoronării. A fost și motivul pentru care Biserica are altarul orientat către vest, un caz particular în sistemul edificiilor ortodoxe. Arhitectura lăcașului de cult este de tip neobizantin. Biserica are formă de cruce greacă, cu două turnuri simetr [...]
august 17, 2017

Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail”

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Ridicată în urmă cu 800 de ani, catedrala arhiepiscopală romano-catolică este cea mai veche catedrală din Transilvania care continuă să funcționeze și cea mai veche clădire din Alba Iulia şi din judeţul Alba. Este, totodată, de secole, cea mai înaltă clădire din Alba Iulia, dar și din județul Alba. Turnul măsoară, cu tot cu cruce, 56,7 metri și domină perspectiva orașului văzut din depărtare. Catedrala este considerată ca fiind cel de-al treilea edificiu religios ridicat pe același amplasament. Este construită din blocuri de piatră provenite în parte din zidurile castrului ridicat de romani la Apulum. Lucrările au debutat, la începutul secolului al XIII- [...]
august 17, 2017

Palatul Arhiepiscopal

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Palatul arhiepiscopal este amplasat în colțul sud-vestic al Cetății, în imediata apropiere a catedralei romano-catolice. Istoria palatului este strâns legată de cea a prestigioasei instituții care funcționează aici de secole: Episcopia Romano-Catolică de Alba Iulia, ridicată la rang de Arhiepiscopie în anul 1991. Începuturile palatului sunt greu de descifrat. Prima mențiune documentară ce amintește de existența acestuia datează din anul 1287. Edificiul, reședința episcopului, a fost construit în paralel cu catedrala din imediata vecinătate. Întregul șir de clădiri de pe latura sudică a cetății a făcut parte, inițial, din același complex, care a servit, pent [...]
august 17, 2017

Ruinele Bisericii De Secol X

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

În anul 2011, în timpul realizării proiectelor de reabilitare ale cetății, o descoperire întâmplătoare a determinat cercetarea arheologică a spațiului verde din fața Palatului arhiepiscopal romano-catolic. Săpăturile au pus în evidență vestigiile unei biserici. Dimensiunile bisericii sunt de 20 metri  pe axa est-vest și 12 metri pe axa nord-sud, cu o grosime a zidurilor de 1,2 metri. După interpretările specialiștilor, biserica este considerată ca funcționând aproximativ în intervalul 950-1050. Din punct de vedere arhitectural, biserica era o variantă provincială a planului bizantin „în cruce greacă înscrisă”, caracterizat printr-un careu central forma [...]
august 17, 2017

Fosta Manutanță

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Alba Iulia a intrat la sfârșitul secolului al XVII-lea într-o nouă epocă, odată cu preluarea Transilvaniei de către austrieci. După ce autoritățile de la Viena au hotărât ridicarea Cetății Alba Carolina, orașul s-a transformat într-o mare cazarmă. Una dintre unitățile armatei imperiale din Cetate a fost manutanța. Rolul principal era acela de a procura făina și a produce pâinea pentru soldații din incinta fortificației. În plan secundar, servea și ca magazie de provizii. Amplasată pe latura de răsărit a Cetății, clădirea în care a funcționat manutanța este una masivă, de formă patrulateră, cu curte interioară. Peretele sudic al manutanței este rid [...]
august 17, 2017

Fostul Comisariat de Război

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Comisariatul de Război a reprezentat o structură importantă în cadrul garnizoanei austriece din Cetatea Alba Carolina. Atribuțiile erau atât militare, cât și economice și sociale: de la recrutarea soldaților, la probleme de construcții și întreținere, aprovizionare, contabilitate și până la asistență sanitară. Clădirea Comisariatului s-a aflat printre primele proiecte care poartă semnătura întâiului arhitect al Cetății bastionare de secol XVIII, italianul Giovanni Morando Visconti. De formă pătrată, edificiul este unul masiv, tipic militar, dar emanând și o anumită prestanță. Deschiderile ferestrelor, probabil realizate într-o etapă ulterioară primei [...]
august 17, 2017

POARTA I a CETĂȚII ALBA CAROLINA

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Construită din piatră, sub forma unui arc de triumf, Poarta I-a a Cetății Alba Carolina este situată la baza terasei pe care a fost ridicată fortificația. Este primul punct de acces în incintă, dinspre Răsărit. Poarta oferă o  adevărată „lecție” deschisă de istorie despre antichitate, despre cea romană, în principal, a cărui moștenire o revendica Imperiul Habsburgic. În partea superioară sunt plasate statuile lui Marte – zeul războiului şi Venus – zeiţa frumuseţii. Monumentul poartă un bogat decor sculptural, cu reprezentări în relief. Pe monument sunt redate personaje mitice, precum: Enea, întemeietorul legendar al Romei; Hercule, eroul care l-a ri [...]
august 17, 2017

Poarta a II-a a Cetății Alba Carolina

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Povestea porții a II-a Cetății Alba Carolina are și episoade mai zbuciumate. Monumentul a început să fie numărat între porțile fortificației abia după 1935, când a fost demolat, cu ocazia ridicării, în apropiere, a Obeliscului „Horea, Cloșca și Crișan”. Forma actuală a porții este rezultatul unui proiect de restaurare finalizat în anul 2009. Până atunci, doar stâlpii laterali și câteva balamale mai aminteau trecătorilor de monument. În noua structură au fost reamplasați,  pe stâlpii centrali,  atlanții originali ce străjuiseră până atunci intrarea în Muzeul Național al Unirii. Vorbim de două statui realizate într-o antiteză specifică stilului [...]
august 17, 2017

Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Amplasată pe latura de Răsărit a Cetății Alba Carolina, Poarta a III-a este principalul punct de acces în fortificația propriu-zisă. Poarta este plasată chiar la mijlocul porţiunii de zid ce uneşte două bastioane ale Cetății: Sfântul Eugen și Sfântul Capistrano, ultimul cunoscut și cu denumirea de Transilvaniei. Monumentul, de forma unui dublu arc de triumf, se remarcă atât prin dimensiuni, cât și prin bogăția decorului. Monumentalitatea porţii este dată şi de stâlpii din componenţa ei, care o consolidează, dar îi conferă și un aspect ornamental deosebit. În limbaj de specialitate stâlpii se numesc pilaștri. În partea superioară se află statuia ecv [...]
august 17, 2017

Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

„Poarta Episcopului” și „Poarta Nouă” sunt denumirile sub care a fost cunoscută în trecut Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina. Monumentul are forma unui culoar boltit ce străbate zidul dintre două bastioane ale Cetății: Trinitarienilor  și Sfântul  Mihail și este amplasată la capătul de vest al drumului principal care străbate Cetatea. Este singura poartă cu decor sculptural bogat, dintre cele trei existente pe latura de vest a fortificației. Deschiderea Porții este încadrată de două statui, care în limbaj tehnic se numesc atlanți,  în care sunt reprezentați doi bărbați maturi, cu barbă, înfășurați în mantii ce le acoperă parțial goliciunea [...]
august 17, 2017

Poarta a V-a a Cetății Alba Carolina

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Poarta a V-a a Cetății este una dintre intrările secundare, aflate în partea vestică a fortificației. În secolele XVIII-XIX avea scop utilitar: asigura ieșirea soldaților spre câmpul de instrucție, situat în zona actualului Platou al Romanilor. Arhitectura Porții este una simplă. Monumentul are forma unui tunel boltit de cărămidă, lung de 15 metri, ce asigură legătura între ravelinul Sfântul Mihail şi cea de-a treia linie de apărare a fortificaţiei, numită contragardă. Pe acest traseu au intrat, în 1919, regele Ferdinand și regina Maria în Cetate, la prima vizită a suveranilor României în orașul Marii Uniri. La scurtă vreme însă, odată cu lucrările de [...]
august 17, 2017

Poarta a VI-a a Cetății Alba Carolina

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Este poarta pe care au intrat în Cetate Regele Ferdinand și Regina Maria, atunci când au vizitat pentru prima dată Alba Iulia, în anul 1919. Tot pe aici au trecut și în 1922, când au fost încoronați ca Suverani ai României Mari. Poarta a VI-a este situată pe latura de vest a Cetății Alba Carolina, pe ceea ce reprezintă cea de-a treia linie de apărare a fortificației, numită contragardă. Monumentul are dimensiuni reduse, fiind alcătuit din doi stâlpi masivi din blocuri de piatră suprapuse, fără elemente decorative, încastrați în zidul de cărămidă. Restauratorii au plasat deasupra stâlpilor două ghiulele neexplodate, tot din piatră. Stâlpii delimitează un [...]
august 17, 2017

Poarta a VII-a a Cetății Alba Carolina

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Poarta a VII a este plasată pe latura de nord a Cetății Alba Carolina, pe cea de-a treia linie de apărare a fortificației, numită în limbaj tehnic contragardă. A fost descoperită în timpul amplelor lucrări de restaurare a Cetății, după ce a fost nefuncțională aproape 300 de ani. Ideea utilității acestei porți ar fi fost abandonată încă înainte de finalizarea fortificației, astfel încât deschiderea a fost blocată cu un zid de cărămidă. Probabil,  a fost luat în considerare faptul că existența porții ar fi îngreunat mai degrabă apărarea corpului principal al cetății în cazul unui atac dinspre latura nordică. Poarta era, înainte de 1717, locul de ie [...]
august 17, 2017

Bastionul Transilvaniei

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Sunt șapte la număr și-i dau Cetății Alba Carolina forma de stea cu șapte colțuri. Vorbim de bastioanele Cetății, care formează în zona centrală „incinta de siguranță“ a fortificației, cea mai importantă și cea mai bine protejată. Ridicat pe latura de Răsărit a fortificației,  bastionul Sfântul Capistrano a fost botezat de austrieci după Giovanni da Capistrano, un călugăr franciscan italian cu o bogată activitate religioasă, canonizat în 1690. Zidurile bastionului sunt construite din cărămidă și umplutură de pământ și au la bază 2,5 metri grosime, iar pentru umplerea lor s-a folosit și piatră provenită de la ruinele castrului roman Apulum. Are [...]
august 17, 2017

Biserica memorială „Mihai Viteazul”

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Biserica memorială „Mihai Viteazul” este ridicată pe locul aproximativ al vechii Catedrale mitropolitane ortodoxe, ridicată la inițiativa lui Mihai Viteazul, în 1597. Complexul mitropolitan ar fi cuprins, în secolul al XVII-lea, pe lângă Catedrală, o biserică mai veche și o tipografie. Alba Iulia era în acea vreme capitală a ortodoxiei din Transilvania. Gloria Mitropoliei ortodoxe de la Alba Iulia a fost de scurtă durată. Complexul a fost demolat după 1715, odată cu începerea lucrărilor pentru marea Cetate bastionară. Construcția Bisericii care amintește de Mitropolia Ardealului a început în anul 1988. Lăcașul de cult a fost plasat cât de aproape s-a putut [...]
august 17, 2017

CASA VELICAN

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Situată în zona centrală a orașului Alba Iulia, Casa Velican s-a intersesctat cu istoria României, atât înaintea momentului 1 decembrie 1918, cât și în perioada imediat următoare. Unul dintre criteriile alegerii locuinței sale ca loc de întâlnire a fruntașilor politici ardeleni a fost acela că familia Velican avea vechi relații cu luptătorii marcanți pentru Unirea Transilvaniei cu România. În plus, imobilul era unul confortabil. Camil Velican a fost unul dintre principalii organizatori locali ai Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, care a hotărât Unirea Transilvaniei cu România. În locuința sa s-au întâlnit reprezentanții românilor ardeleni, atât îna [...]
august 17, 2017

Piața Cetății

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Este locul din inima Cetății în care își dau întâlnire anual zeci de mii de oameni de toate vârstele, pentru a se bucura de concerte pline de ritm. Aici, artiști din țară și străinătate ne demonstrează că muzica se aude cel mai bine în Piața Cetății. Dacă tot ajungeți în acest spațiu la un concert, sau pur și simplu vă opriți pentru socializare sau pentru a face fotografii, trebuie să știți că zona a avut o importanță aparte încă de pe vremea romanilor. Ca argument, vă spunem că aici și-a avut sediul comandamentul Legiunii a XIII-a Gemina, singura legiune care a staționat în Dacia pe toată perioada ocupației romane. Urmele „Principiei” sunt val [...]
august 17, 2017

Piața Toboșarului

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Numele Pieței este dat de statuia amplasată în mijlocul ei, care-l reprezintă pe un toboșar îmbrăcat în uniformă de secol al XVIII-lea. Este locul în care vă puteți plimba „la pas”, cu bicicleta sau rolele. „Piața” este, de fapt, spațiul dintre două bastioane ale Cetății Alba Carolina aflate pe latura nordică a fortificației: Sfânta Elisabeta și Sfântul Carol. Lucrarea de fortificație amplasată în fața lor, spre nord, se numește ravelin și poartă numele de Elisabeta. Numele bastionului Sfântul Carol face trimitere la împăratul Carol al VI-lea, în timpul căruia a fost ridicată Cetatea. În plus, monograma împăratului austriac, având deoparte ș [...]
august 17, 2017

Poarta Monetăriei

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

În Cetatea Alba Iulia au existat, de-a lungul timpului, două monetării: cea „veche” şi cea „nouă”. Prima a funcționat în vremea în care Alba Iulia a fost, timp de aproape 150 de ani, capitala Principatului Transilvaniei. Primele emisiuni monetare cu sigla orașului datează de la începutul anilor 1600, din vremea principelui Gabriel Báthory. „Vechea monetărie” a atins apogeul în vremea succesorului acestuia, principele Gabriel Bethlen, care a emis o mare masă monetară, inclusiv piese din aur. După ce austriecii au preluat Transilvania, monetăria a trecut în proprietatea Imperiului Habsburgic. „Noua monetărie” a fost amplasată pe latura de sud a Cetății [...]
august 17, 2017

Fostul Hotel Hungaria

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Inaugurat în 1887, Hotelul Hungaria a fost la acea vreme cea mai impozantă clădire din așa numitul „Oraș de Jos“. Poziția sa a fost una centrală, în Piața Orașului, pe latura de apus a acesteia. Stabilimentul a găzduit numeroase evenimente politice și culturale. 30 noiembrie 1918 a fost ziua în care hotelul și-a dat „mâna” cu istoria României. În restaurantul hotelului, s-au negociat și stabilit articolele Rezoluției Unirii, documentul de căpătâi al Unirii Transilvaniei cu România. Actul a fost votat a doua zi, 1 decembrie 1918, tot la Alba Iulia, în actuala Sală a Unirii. În prima jumătate a secolului al XX-lea, hotelul era o imagine predilectă a veder [...]
august 17, 2017

Monumentul de pe Dealul Furcilor

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Monumentul amintește de execuția lui Horea și Cloșca la Alba Iulia, în 28 februarie 1785.   Inițiativa ridicării acestui mic obelisc a fost luată în 1926, fapt inscripționat în marmură pe soclul acestuia. Plasarea monumentului pe Dealul Furcilor nu a fost întâmplătoare, aici fiind, în trecut, locul de execuție al orașului. Poziția acestuia era, însă, de cealaltă parte a Dealului, spre sud, mai aproape de actualul cartier Partoș. Cum la momentul inaugurării monumentului, informația nu erau cunoscută, s-a crezut că locul execuției liderilor Răscoalei din 1784-1785 este aproape de cel în care a și fost amplasat. Obeliscul, cu înălțimea de 4 metri, are un [...]
Română