Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina

Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina
august 17, 2017
Poarta a II-a a Cetății Alba Carolina
august 17, 2017

P

Amplasată pe latura de Răsărit a Cetății Alba Carolina, Poarta a III-a este principalul punct de acces în fortificația propriu-zisă.

Poarta este plasată chiar la mijlocul porţiunii de zid ce uneşte două bastioane ale Cetății: Sfântul Eugen și Sfântul Capistrano, ultimul cunoscut și cu denumirea de Transilvaniei.

Monumentul, de forma unui dublu arc de triumf, se remarcă atât prin dimensiuni, cât și prin bogăția decorului. Monumentalitatea porţii este dată şi de stâlpii din componenţa ei, care o consolidează, dar îi conferă și un aspect ornamental deosebit. În limbaj de specialitate stâlpii se numesc pilaștri.

În partea superioară se află statuia ecvestră a împăratului Carol al VI-lea, în vremea căruia a fost ridicată Cetatea. Împăratul apare triumfător, demn, dominant, iar calul său, redat într-o atitudine de înverșunare războinică, trece peste militari turci. Poarta are trei intrări: una carosabilă şi două pietonale, mai mici.

Deasupra intrărilor pietonale atrag atenția două panouri în care personajul principal este faimosul prinț Eugeniu de Savoia. În cel din dreapta primește din partea împăratului Carol al VI-lea spada şi crucea pentru a porni la război împotriva turcilor. În panoul din partea opusă, comandantul militar este reprezentat într-o bigă, un fel de car cu două roți, tras de doi lei, primind de la o femeie, ce personifică Austria victorioasă, macheta cetăţii Alba Iulia.

Spaţiile situate în partea superioară a fiecărui gol de acces, sunt decorate cu arme şi alte echipamente militare antice.

Partea centrală a fațadei de răsărit este dominată de stema Austriei-vulturul cu două capete care are pe piept stema Transilvaniei.

Excepțională! Este cuvântul care descrie cel mai bine decorația de factură barocă de pe fațada de vest a Porții. Cele patru statui din partea superioară reprezintă tot atâtea virtuți clasice: Cumpătarea, Înţelepciunea, Dreptatea şi Curajul. Deschiderile Porții sunt încadrate de patru statui, numite atlanți în limbaj de specialitate. În deschiderile laterale sunt reprezentați doi bărbați tineri, iar cei poziționați în flancurile deschiderii centrale apar ca bărbați maturi, cu barbă. Cei doi îngerași de deasupra deschiderii centrale prezintă un scut cu emblema lui Carol al VI-lea,  încoronată cu o cunună din frunze de laur, și cu două litere „C” opuse ce prescurtează calitatea de cezar a împăratului: „Carolus Caesar”. Monumentul, împreună cu celelalte porți ale Cetății, a influențat evoluția sculpturii baroce din Transilvania.

Monumentul mai este cunoscut și ca „Poarta lui Horea”. În tradiția populară se consideră că în mica încăpere de piatră de la baza statuii lui Carol al VI-lea a fost întemnițat Horea, liderului ţăranilor răsculaţi la 1784.

Poarta a III-a este redată circuitului turistic din 2008, după un amplu proces de restaurare.

 

 

Română