Monumente istorice

august 17, 2017

Traseul celor trei Fortificații

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Vizitatorii care ajung pe „Traseul celor trei fortificații” au ocazia să se întoarcă în timp, să călătorească de-a lungul a două milenii, printre vestigiile a trei fortificații, din tot atâtea epoci diferite. Altfel spus, fiecare Cetate ridicată a înglobat-o pe cea veche: Castrul ridicat de romani, Cetatea medievală și Cetatea Alba Carolina. Traseul este amenajat în zona sudică și sud-estică a Cetății bastionare Alba Carolina, având conformația unui muzeu în aer liber, în cea mai mare parte a sa. Cea mai vizibilă urmă a castrului de la Apulum este poarta de pe latura de sud, numită Porta principalis dextra. Este singura dintre cele patru porți ale castrul [...]
august 17, 2017

Biblioteca Batthyaneum

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Unul dintre cele mai importante locuri din Alba Iulia și, în același timp, unul dintre principalele motive de faimă ale orașului este Batthyaneum. Prin colecția de cărți medievale și premoderne, Biblioteca Batthyaneum rămâne un veritabil muzeu al cărților rare, la mai bine de 200 de ani de la înființare. Clădirea a fost ridicată în prima parte a secolului al XVIII-lea, într-un colț al Cetății. Este un loc cu dublă valoare: spirituală și culturală. Este un monument de arhitectură religioasă, întrucât în prima fază a servit drept biserică și mănăstire pentru trinitarieni, un vechi ordin catolic dedicat Sfintei Trinități. Spre sfârșitul aceluiași seco [...]
august 17, 2017

Institutul Teologic Romano-Catolic

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Una dintre școlile de elită înființate în Cetatea Alba Carolina, în secolul al XVIII-Iea, a fost Seminarul Romano-Catolic, cunoscut sub numele de Seminarium Incarnatae Sapientiae, în traducere Înțelepciunea Întruchipată. Institutul teologic a fost întemeiat în 1753 de către episcopul Sztoyka Zsigmond Antal (1749-1759) și a funcționat în mai multe spații din incinta fortificației până în 1792. La inițiativa episcopului Battyhâny Ignâc (1780-1798), clădirea fostului complex monahal al ordinului trinitarienilor, desființat în 1783, a primit o altă destinație. În clădirea bisericii, episcopul a întemeiat o bibliotecă și un observator astronomic, actuala Bibli [...]
august 17, 2017

Palatul Apor

Consultant Științific: dr. Tudor Roșu, istoric Editor: Nicolae Neag, expert PR.

Palatul Apor este prima clădire civilă în stil baroc din Transilvania. Este amplasat în zona nordică a Cetății Alba Carolina și suprapune latura de nord a castrului roman, iar la bază are un nucleu care a aparținut unei case medievale. Clădirea a fost ridicată în a doua jumătate a veacului al XVII-lea, deși prezintă elemente și mai timpurii. Edificiul a avut locatari celebri. În secolul al XVII-lea, a fost cumpărată de unul dintre cei mai influenți și bogați oameni din Transilvania acelor vremuri, Ştefan Apor. După venirea trupelor austriece în Transilvania, fosta rezidenţă nobiliară a căpătat destinaţie militară. Aici și-a stabilit reşedinţa contele de [...]
Română