Biblioteca Batthyaneum

Institutul Teologic Romano-Catolic
august 17, 2017
Traseul celor trei Fortificații
august 17, 2017

P

Unul dintre cele mai importante locuri din Alba Iulia și, în același timp, unul dintre principalele motive de faimă ale orașului este Batthyaneum. Prin colecția de cărți medievale și premoderne, Biblioteca Batthyaneum rămâne un veritabil muzeu al cărților rare, la mai bine de 200 de ani de la înființare.

Clădirea a fost ridicată în prima parte a secolului al XVIII-lea, într-un colț al Cetății. Este un loc cu dublă valoare: spirituală și culturală. Este un monument de arhitectură religioasă, întrucât în prima fază a servit drept biserică și mănăstire pentru trinitarieni, un vechi ordin catolic dedicat Sfintei Trinități. Spre sfârșitul aceluiași secol, clădirea a fost transformată în spital militar, suferind și o serie de modificări.

Ulterior, complexul a fost preluat de către episcopul savant Ignaţiu Batthyány, care i-a dat, după 1792, o destinație culturală. După noi transformări, fosta biserică a devenit bibliotecă și observator astronomic. Ultimul a funcționat la etajul superior al clădirii și era la acea vreme cel mai modern din Transilvania. În prezent, este dezafectat. Valoarea culturală a locului este dată și în zilele noastre de Biblioteca Batthyaneum, care conservă un veritabil tezaur. Atracția principală este impunătoarea „Aula Magna“, amenajată în fosta navă a Bisericii trinitariene. Este un adevărat muzeu al cărților rare, aranjate pe rafturi imense, un loc în care se simte un parfum inconfundabil, de carte veche. Dată fiind valoarea manuscriselor, a cărților din perioada de leagăn a tiparului și a celor imprimate de cele mai renumite tipografii din secolele XVI-XVII, putem spune, fără să exagerăm, că Batthyaneum adăpostește un adevărat tezaur al cărții europene medievale și premoderne. Piesa de rezistenţă este faimosul Codex Aureus, datând de la începutul secolului al IX-lea și scris cu cerneală de aur. Alte piese de o valoare deosebită sunt o Biblia Sacra din secolul al XIII-lea, scrisă cu caractere gotice foarte mici; Codex Burgundus, conţinând 35 de miniaturi franceze renascentiste; Liber chronicarum, din 1493, decorat cu gravurile lui Dürer; primul atlas geografic modern, realizat de Abraham Ortelius în 1595 sau Noul Testament de la Bălgrad din 1648.

În încăperea din vecinătatea Aulei se află bustul episcopului Ignaţiu Batthyány, cel care a lăsat umanității o comoară inconmensurabilă, numită generic Batthyaneum.

Regimul de vizitare al Bibliotecii este unul special. Fondurile și colecțiile Batthyaneum se adresează, deopotrivă, cercetătorilor români și străini.

 

Română