Az egyesülési terem

A Nemzeti Egyesülés Múzeum
augusztus 17, 2017

Az egyesülési terem Románia egyik legfontosabb épülete. Az a hely, ahol 1918-ban létrejött Erdély egyesülése Romániával. Túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy ez egy különleges szimbolikus és zarándoklat értékkel bíró hely. Biztosan megkérdezik, hogy miért ez a hely szolgált az egyesülés színhelyének? Abban az időben, ez volt a legtöbb férőhellyel rendelkező terem Gyulafehérváron, az egyetlen, amely házigazdája lehetett az 1228 román küldöttnek, akik egész Erdély népét képviselték. 1918 december 1-je nagy pillanata az volt, amikor Vasile Goldiș felolvasta a közgyűlés keretében, az egyesülési határozatot. Ezt követően az alapvető törvényt, a jelenlevők egyhangúlag fogadták el. Ez a fontos dokumentum a csarnok belső falára van vésve. A terem központi része az egyesülési pillanatnak van szentelve, itt látható a résztvevőktől maradt zászlók, medálok; megbízólevelek és mandátumok, amelyek alapján a terembe való belépés történt. Aurel Lazăr ügyvéd íróasztala az egyesülés első nagy lépéséről mesél: ezen írták meg a „Román önrendelkezési nyilatkozatot”, 1918 október 12-én. Az iratot pár nappal később felolvasták a budapesti Parlamentbe, pillanat, amely az erdélyi románok által megálmodott irányelv megvalósításának kezdete: Magyarországtól való teljes leszakadás, és az egyesülés megvalósításának előkészítése. Ide van kiállítva az a fényképezőgép is, amellyel az öt fotó készült ez egyesülés ideje alatt. Samoilă Mârza aki megkapta az „egyesülés fényképésze” hírnevet, az egyetlen volt a 100000 román közül, akinek volt fényképezőgépe. Miért van csak kültéri fotó az eseményről? Azért, mert Samoilă Mârza nem rendelkezett megbízólevéllel és igy nem mehetett be a terembe. Igy is az általa készített fotók értéke felbecsülhetetlen. A fotókat arra is használták akkoriban, hogy bizonyítsák, hogy az egyesülés demokratikus körülmények és keretek között zajlott. A történelmi fontosságát egy Ioan Lupaș történész által megalkotott latin szöveg adja, amely a bejárat fölött áll: „Urunk 1918-as december 1-jei évében, ezen a helyen örökre és visszavonhatatlanul kikiáltották, Erdély egyesülését az egész Dákó-Romániával. Ezen esemény emléke legyen halhatatlan”. Az épületet 21 mellszobor veszi körül, akik az egyesülés főszereplői voltak. Az 1900-ban épített épület, először katonai kaszinó volt, ahol az osztrák-magyar katonaság tartotta az ünnepeit és fogadásait. 1922-ben az épületet megszépítették, ugyanis ebben az évben koronázták meg Máriát és Ferdinand királyi személyeket.1968 óta a helység kiállító terem. Az épület restaurálását 2018-ra tervezik.

Tudományos tanácsadó: dr. Roșu Tudor, történész
Kiadó: Neag Nicolae, PR szakértő

Magyar