A fejedelmi palota

A törvényszék
augusztus 17, 2017

A fejedelmi palotának – mint a Károlyfehérvári vár sok más műemlékének – hosszú történelme van, amely személyiségekhez és kiemelkedő eseményekhez kapcsolódik Erdély és Európa történelmében. Az első említések, hogy ezen a helyen volt egy palota, a XII-k század vége XIII-k század elejéből valók, és szoros kapcsolatban áll más épületek létrehozásával, mint a püspöki palota, káptalan és azon idők közjegyzősége. Az épület az aranykorát a fejedelemség idején élte, amikor 150 éven keresztül Erdélyt innen igazgatták. Magától értetődik, hogy a fejedelmek rezidenciája fontos szerepet töltött be Erdély politikai életében. Ennek a szakasznak történelmi fontossága érdekében szem elött kell tartsuk, hogy az akkori palotához tartozott a három belső udvar és a mai püspöki palota épülete. Komoly bővítési és díszítési munkálatokat végeztek a komplexum épületein, Báthory Zsigmond, Bethlen Gábor és I Rákóczi György fejedelmek idejében. A palotának neves lakói voltak, mint Izabella királynő, Magyarország utolsó királynője; Báthory Zsigmond fejedelem; Mihály Vitéz, aki egyesítette Erdélyt, Moldvát és Havasalföldet; Bethlen Gábor fejedelem, akinek idejében Gyulafehérvár elérte virágzásának aranykorát. A főbejárat mellett, az északi oldalon egy nagy dombormű látható, amelyen Mihály Vitéz egy trónon ülve kenyeret és sót fogad el a néptől. A domborművet Horia Flamîndu készítette és 1975-ben volt felavatva, amikor a Mihály Vitéz féle egyesülés 375-ik évfordulója volt. A XVIII-k század elején a palota osztrák tulajdonba kerül. Az osztrákok visszaszolgáltatják a nyugati részt a katolikus püspökségnek, a keleti részt pedig átveszi az osztrák hadsereg. Az 1918-as egyesülés után az épület a román hadsereg tulajdonába kerül. A palota napjainkban csak 2/3-a a volt fejedelmi rezidenciának. Igy feldarabolva is, ez a műemlék egyedi Erdély területén és modellként szolgált a késő reneszánsz épületeinek. Jelenleg az építmény védett, a szakemberek, nagyságának rejtett nyomait vizsgálják. Az épületegyüttes egy nagy restaurálási folyamaton fog átmenni, ami által próbálják visszaadni az épületnek a 400 évvel ezelőtti pompáját, amikor Erdély legfontosabb épülete volt.

Tudományos tanácsadó: dr. Roșu Tudor, történész

Kiadó: Neag Nicolae, PR szakértő

 

Magyar