Custozza műemlék

A Lossenau emlékmű
augusztus 17, 2017
A volt Bethlen akadémia
augusztus 17, 2017

A vártér központi részén található műemléket bámulva, biztosan megkérdezitek, hogy milyen összeköttetés van Gyulafehérvár és az 1866-os Custozzai csata között, amely Ausztria és Olaszország között zajlott Velence területért? Az Olaszország északi részén zajlott csatában, amelyet az osztrákok nyertek, részt vett a gyulafehérvári 50-es gyalogezred, amely többnyire román és magyar katonákból tevődött össze. 1906-ban, a csata 40-ik évfordulóján az osztrák tisztek úgy döntöttek, hogy emlékművet emelnek a 133 elesett katona és tiszt emlékére. A faragott kőből készült emlékmű négy méter magas, obeliszk formájú, és szárnyas fémgömbökkel van díszítve. Az emlékmű alapjánál lévő három emléktáblán, az 1866-os csatában elhunyt tisztek és katonák nevei vannak feltüntetve, német, magyar és a román nyelven. A tíz elesett tiszt neve, a műemlék első rászén látható, köztük van egy román tiszt is Gheorghe Pop. A jobb és baloldali táblán az elesett katonák nevei szerepelnek. Az elesett emberek nevei az akkori osztrák birodalom struktúrájának néhány módját tárják fel. A tisztek többségben osztrákok, viszont a katonák nagyjából románok. Az emlékmű hátsó részén található táblán egy német szöveg olvasható, amely felidézi a szülők hitét és áldozati odaadásukat, amely fordítása a következő: “Legyetek odaadók, mint atyáitok!” Az emlékművet két sor masszív lánc veszi körül, amelyekben ágyúgolyók vannak interkalálva. Az információ, amit az emlékmű hordoz, a XX-k század elejére jellemző. A hősökké nyilvánítás, akárcsak az egyszerű katonák áldozatának megemlítése, egy modern megnyilvánulása azon dolgoknak, amelyek hozzájárultak a történelem újragondolásához. A Custozza emlékművet nemrégiben felújították.

Tudományos tanácsadó: dr. Roșu Tudor, történész
Kiadó: Neag Nicolae, PR szakértő

 

Magyar