A római katolikus intézet

Batthyaneum könyvtár
augusztus 17, 2017

Az egyik leghíresebb iskola, amelyet a gyulafehérvári várban alapítottak, nem más, mint a Római Katolikus Szeminárium – Seminarium Incarnatae Sapientiae, ami lefordítva annyit jelent: Megtestesült Bölcsesség. Az intézmény, amelyet 1753-ban báró Sztojka Zsigmond Antal püspök alapított (1749-1759), a váron belül több helyen is működött. Batthyány Ignác püspök (1780-1798), kezdeményezésére, az 1783-ban megszüntetett Szentháromság rend épületei más rendeltetést kaptak. A templom épületében, könyvtárat és csillagvizsgálót rendeztek be. A kolostorba pedig a teológia intézménye költözött be és napjainkban is ott működik. Az épületet több ízben restaurálták és módosították. A kolostor a Bethlen és Teleki nemesi családok lakóterületére épült. A XIX-k század második felében, Fogarasy Mihály püspök (186-1882) idején, munkálatok folytak a déli részen, ahol egy új szárny épült. Az intézmény, jelenlegi alakját a XX. század végén nyeri el Márton Áron (1939-1980) ideje alatt. Érdemes megemlíteni, hogy az intézmény megalapításáig, Gyulafehérváron a katolikus püspökség keretén belül két iskola is működött. A XVI. század közepéig, Gyulafehérváron és Kolozsváron készítették fel a leendő papokat.

Tudományos tanácsadó: dr. Roșu Tudor, történész, T. Szabó Csaba történész
Kiadó: Neag Nicolae, PR szakértő

Magyar