A volt Jezsuita kollégium

A volt Bethlen akadémia
augusztus 17, 2017
A volt tiszti pavilon
augusztus 17, 2017

A gyulafehérvári erődöt időként olyan térségként definiálták, ahol a megőrzött nemzeti és egyetemes örökség értékeinek kialakulásáról beszéltek. A vár egyik ilyen helye, az egyetem B szárnya, amely a jezsuita kollégium értékeit örökölte. A jezsuita rend 1579-ben telepedett le Gyulafehérváron. Ekkor kezdik el a ma már nem létező Báthory féle templomban kiképezni a papnővendékeket. A történelmi adatok szerint a XVI-k század vége felé a kollégium épülete befejezett volt és a következő század elején a jezsuita kolostorban működött a „kis kollégium”. 1588-ban a jezsuitákat elkergették a várból. Visszatértük egybe fonódik az osztrák uralom kezdetével. Ekkor szervezik újra a kollégiumot is. Ezúttal sem volt hosszas a jezsuiták várban maradása. A volt jezsuita iskola 1776-ban a szerzetesrendek feloszlatása után, a romai katolikus szeminárium tulajdonába kerül. A szeminárium 1783-ig működik itt. A volt jezsuita kollégium épülete a második olyan épület volt, amely az „1December 1918” egyetem tulajdonába került.

Tudományos tanácsadó: dr. Roșu Tudor, történész
Kiadó: Neag Nicolae, PR szakértő

Magyar