A volt Bethlen akadémia

Custozza műemlék
augusztus 17, 2017
A volt Jezsuita kollégium
augusztus 17, 2017

Mint a kultúra védelmezője, Bethlen Gábor fejedelem, szerette volna Gyulafehérvárt a kelet „Heidelberg”-é alakítani. Ebből a célból, 1622-ben megalapította a Bethlen Kollégiumot a vár szívébe. Az intézményt 1629-ben akadémia rangra emelték, ahol három fakultás működött: Teológia, Filozófia és Filológia. A humanista iskolának 40 ösztöndíjas tanulója volt, amit a fejedelmi udvar állt. A diákokat itt különböző laikus célra vagy a fejedelmi udvar tisztviselőivé képezték. Méreteit adódóan és az itt leadó tanárok által, ez az intézmény európai szintű volt és nem volt versenytársa Erdélyben. A kollégium fénykora rövid idejű volt Gyulafehérváron: az 1658-as és 1662-es tatár és török betörések alatt a kollégiumot felgyújtották, így arra kényszerült, hogy átköltöztessék Nagyenyedre, ahol napjainkban is működik, de már csak közép iskolai szinten. Az épület, ahol a kollégium működött, a XVIII-k század elején az osztrák hadsereg fennhatósága alá került. Ide költözött be kezdetben a gyalogság, amely 1000 katonát számlált. Az épület napjainkban is létezik az Unirii és a Mitropolit Alexandru Șterca Șuluțiu utca kereszteződésében. Az épület masszív, földszintje, emelete és két belső udvara van, amelyek késői reneszánsz elemeket tartalmaznak. A katonai rendeltetése napjainkban is megmaradt.

Tudományos tanácsadó: dr. Roșu Tudor, történész
Kiadó: Neag Nicolae, PR szakértő

Magyar