A zsidó temető

Az evangélikus templom
augusztus 17, 2017
A zsinagóga
augusztus 17, 2017

A gyulafehérvári zsidó közösség szerves része, a Vasile Alecsandri utcában található zsidó temető. Ez Erdély és Románia legrégibb zsidó temetője. A temető egyik rekordja az, hogy közel 300 éves kontinuitással bír. Egy másik érdekessége az, hogy a temetőt egyaránt használtak a spanyol ritusú zsidók és a német befolyással bíró zsidók is.
A temető szakrális nagyságát és fontosságát az a tény adja, hogy emberi kéz nem tud beavatkozni a sírok újra felhasználásába.
Az egyik legfontosabb síremlék a Iezechiel Paneth rabbié, akinek idejében épült fel a gyulafehérvári zsinagóga 1840-ben.
A síremlékek egyediek és érdekesek egyaránt, hűen tükrözik a faragó mesterek ügyességét úgy formában, mint méretükben és a belevésett szövegeken keresztül. A temetőben 2038 sír és 1960 síremlék található. Stilisztikailag nagyjából mindegyik, barokk és neoklasszikus elemeket tartalmaz, díszítésük pedig a zsidó kultúrából ismert rituális mosdás, Dávid csillaga vagy az olajfa.
A zsidó sírok egyszerűségével ellentétben a gyulafehérvári gazdagabb zsidó családok, impozáns kriptákat építettek maguknak az 1900-as évek elején. Az építmények a zsidó közösségnek a magyar közösségbe való beintegrálódását tükrözik. A feliratok a XIX-k század közepéig héberek voltak majd azután magyar nyelvre is le voltak fordítva. Ezen dolgok hűen tükrözik a zsidó közösség előre haladását a tradicionális konzervatorizmusból egy nyitott társadalom felé.

Tudományos tanácsadó: dr. Roșu Tudor, történész
Kiadó: Neag Nicolae, PR szakértő

Magyar