Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” – Lipoveni

Biserica de lemn „Învierea Domnului”
august 17, 2017
Biserica ortodoxă „Sfânta Treime” Maieri II
august 17, 2017

P

Cartierul nordic, dinspre centru, al vetrei orașului din secolul al XVIII-lea poartă denumirea de Lipoveni. În primele decenii ale veacului amintit, aici a fost ridicată Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Deasupra intrării în Biserică sunt inscripționați anii 1690-1691, însă mențiunea este considerată prea puțin credibilă de către istorici. Lăcașul de cult nu figurează pe harta amănunțită a orașului din anul 1711. Apare în reprezentările cartografice abia din 1752, așa că data inaugurării sale trebuie trasă ceva mai jos.

Principal contribuabil la ridicarea edificiului a fost Ioan Dragoș de Thurna, un personaj interesant înnobilat de împărăteasa Maria Tereza în anul 1742. Numele și blazonul său sunt gravate pe două candele de argint din 1736, respectiv 1766.

Mai multe refaceri au transformat Biserica încă din secolul al XVIII-lea: zidurile au fost supraînălțate, bolțile au fost reconstruite, naosul a fost unit cu pronaosul, s-au construit contraforți și a fost adăugat un turn-clopotniță masiv, care contrastează cu corpul Bisericii. Pictura din interior vizibilă astăzi este din anii 1957-1958.

O particularitate a lăcașului de cult este prezența pe peretele exterior a unei picturi, caz mai rar întâlnit la Bisericile ortodoxe ale perioadei.

Biserica a constituit și scena unor dispute între ortodocși și greco-catolici. Aici s-a ținut, în 14-18 februarie 1761, Sinodul ortodocșilor din Transilvania, convocat de Sofronie de la Cioara. Călugărul a condus o mișcare de revigorare a ortodoxiei, ce pierduse teren în favoarea greco-catolicismului. De fapt, sinodul de la Alba Iulia a fost întrunit spre sfârșitul mișcării lui Sofronie, la scurtă vreme acesta fugind în Țara Românească. De prezența lui Sofronie de la Cioara în Biserica din Lipoveni amintește un bust al călugărului din curtea lăcașului de cult. Biserica a fost una greco-catolică până în anul 1948, când a devenit ortodoxă, odată cu desființarea de către autoritățile comuniste a acestei confesiuni.

În curtea bisericii se găsesc monumente funerare vechi, cu inscripții în chirilică, din secolul în care a fost ridicată. Tot aici a fost amplasat mai recent un monument ce amintește de românii căzuți în timpul Revoluției din 1848-1849.

 

Română