A ferences templom

A görögök „Gyümölcsoltó Boldogasszony” temploma
augusztus 17, 2017
A kálvinista református templom
augusztus 17, 2017

Az erdélyi ferencesek, 1691 körül jöttek be Gyulafehérvárra és az „alsó városba” telepedtek le. Ez az időszak akkor volt, amikor Erdély, a Habsburgok kezébe kerül és visszaáll a katolicizmus. 1725 körül a ferencesek egy mocsaras területet kaptak, arra a célra, hogy egy imaházat építsenek. Ez a mai Major (Maier) negyedben van. A templomot 1725-ben kezdték el építeni és 1770-ben fejezték be. Az épületet több alkalommal restaurálták. A Maros folyó áradása több ízben is megrongálta, ahogyan egy tűzvész is. Utóbbit megemlítik a templom homlokzatán is. A latin nyelvű írás arra emlékeztet, hogy 1843-ban Kovács Miklós püspök kezdeményezésére, a templomot saját hamvaiból restaurálták. Az 1849-es forradalom alatt, a templom újabb rongálásokat szenvedett. A templom egyik érdekessége, hogy az oltár és a hajó magasított, ellentétben a harangtorony alacsonyságával. A templom csak a XIX. század végén lett plébánia templom, amikor megnő a katolikusok száma az alsó városban. A templom búcsúja 1913-tól a „Jézus Szent Szíve” ünnep. Egyes írásokban, Szent Sebestyén név alatt jelenik meg.

Tudományos tanácsadó: dr. Roșu Tudor, történész, dr. T. Szabó Csaba történész
Kiadó: Neag Nicolae, PR szakértő

Magyar